REFT

اشرافیت لیبرال سرمایه داری

از این رو برخی اندیشمندان بین لیبرالیسم و نظام سرمایه داری رابطه ای … قدرت اقتصادی و اجتماعی جامعه در دست منتفذین و اشرافیت تجاری جامعه گردد.

لیبرالیسم (به انگلیسی: Liberalism) در معنای لغوی، به معنی آزادی‌خواهی با … که سرمایه‌داری صنعتی علیه اشرافیت فئودالی مبارزه می‌کرد و درصدد گرفتن قدرت بود، به …

گرانترین بنزین دنیا برای شهروندان ننگ بر سرمایه داری لیبرالیسم.

روحانیت متعهد به خون سرمایه داران زالو صفت تشنه است و سر سازش و آشتی با سرمایه داری ندارد (امام خمینی صحیفه امام جلد21 ص273) این انقلاب متعلق به مستضعفین …

توسعه گرایان لیبرال به گفتمان توسعه را ارزیابی نماید. …. لیبرالی. طرفداران. نوسازی. لیبرال. همواره. الگوی. نظام. سرمایه. داری. و. لیبرالی. را. جهت …… اشراف، سرمایه.

اندازه لیبرالیسم مبین ایدئولوژی و منافع طبقات مسلط جامعه سرمایه داری اعلامیه استقلال ۱۷۷۶ … مرکب از سه عنصر فردی (پادشاه)، اشرافی (نجبا) و دموکراسی (مجمع.

نظام لیبرال سرمایه‌داری درست است که معمولاً با شعار “آزادی” آزادی اجتماعی، … آن کشورها سهم و اشراف مي‌يابند تا از بالا بتوانند مقامات را کنترل کنند و …

سرمایه‌داری ربطی به آزادی‌های لیبرال نداشته است … پیش از حوالی ۱۸۰۰، «همه جز مُشتی اشراف، روحانیون و بازرگانان» در «جهنم» زندگی می‌کردند: دنیایی …

لیبرالیسم از سویی به یک جریان سیاسی بورژوازی ( سرمایه داری ) … آن یعنی در زمانی که سرمایه‌داری صنعتی علیه اشرافیت فئودالی ( مالکین یا به …

حسینی:مسوولان اشرافی به تبعیت از نظام لیبرال سرمایه داری، الگوی آنها را به عنوان الگوی پیشرفت قرار داده و تفکر آنها بر این بنیان نهاده شد، …

نظام‌ سرمایه‌داری‌ در این‌ نوشتار، شامل‌ نوع‌ لیبرال‌ و ارشادی، هر دو … خطرناک شرارت بار اسیر برده اسراف این گناه اشرافی بود، عیاشی، یک ملیون فقیر …

حمله لیبرال‌ها در آغاز معطوف به قدرت اشراف و دفاع از حق انباشت اموال شخصی بود. این آیین به اعضای جامعه سرمایه داری اجازه می‌دهد بدون توجه به منافع …

نقش تاریخی انقلاب فرانسه که توسط ژاکوبن ها کامل گردید لغو امتیازات فئودال خان ها و اشراف و برقراری حکومت سرمایه داران به جای فئودال ها و بسط نظام لیبرال دموکرات …

در حال حاضر فوکویاما، جنبش‌های هویت‌گرا را تهدیدی برای نظام لیبرال دموکراسی جهان می‌داد و افزون بر این، او سمت و سوی تاریخ را کمی به سمت …

اما مسأله‌ی گذار از فئودالیسم به سرمایه‌داری، با سابقه‌ای بیش از پنج دهه و … از سوی دیگر، تعداد اشراف زمین‌دار و رقابت بین آن‌ها شدت یافته بود.

از دیگر تبعات لیبرالیسم سرمایه‌داری یعنی یک نظام سازماندهی اقتصادی مبتنی بر … و استبداد سیاسی دولت‌های مطلقه و قیام علیه نظام اشرافی و فئودالی در دوره مشروطه …

عملکرد ضعیف اقتصادی در خاورمیانه ربطی به اسلام ندارد/ بانکداری اسلامی می‌تواند جایگزین بهتری برای بانکداری سرمایه‌داری باشد/ در کشورهایی که …

تجزيه و تحليل اقتصاد سياسي سرمايه داري ايرانِ امروز مستلزم آن است که، … چيره شد که به شدت مدافع ليبراليسم اقتصادي است، ديدگاهي که بيماري اقتصاد ايران را به ….. و تجاري، روند «انباشت اوليه سرمايه» را، به نفع اشرافيت اقتصادي نويني که در …

اعضای شورای مرکزی این جمعیت خاطرنشان کردند: امروز در زمان ترامپ، چهره منفور نظام سرمایه داری و اشرافیت لیبرال دموکراسی آمریکایی پلشت‌تر از …

پرونده شفافیت علیه اشرافیت: شهریار … این موضوعی است که به اقتصاد سرمایه‌داری در مقیاس جهانی بازمی‌گردد، اقتصادهای … سرمایه‌داری است، ایدئولوژی مسلط هم لیبرالیسم کلاسیک است و چنانکه در …

فقر، ارمغان تفکر لیبرال سرمایه داری/مردم جلوی اسراف و اشرافی گری ها را … آیت الله عبادی با تاکید بر اینکه تا تفکر لیبرالی قارونی باشد محرومیت ها و فقر وجود …

وی با بیان اینکه فقر دنیا معلول تفکر لیبرالی سرمایه داری است، گفت: … آیت الله عبادی با اشاره به اینکه باید مردم جلوی اسراف و اشرافی گری‌ها را …

عده‌ای جان به لب رسیده از سیاست‌های ریاضتی و لیبرالی ماکرون که … و شکاف عمیق طبقاتی و نظام سرمایه‌داری ناراضی‌اند و حمایت 74 درصدی مردم را دارند …

دولت روحانی لیبرال نیست/ تنها راه‌حل، اقتصاد آزاد است … بر دولت روحانی غلبه‌ی لیبرالیسم، نئولیبرالیسم و سرمایه‌داری بر این دولت است. دفاع از اقتصاد آزاد، نهاد بازار و بخش خصوصی و حتی دفاع از اشرافیت در برابر بی‌توجهی به …

ایشان نظم حاکم بر سرمایه درون کشور را سرمایه‌داری دولتی معرفی می‌کند … نئولیبرالیسم احیای لیبرالیسم در عصر پس از فروپاشی کمونیسم است».

فرید زکریا در کتاب آینده آزادی: اولویت لیبرالیسم بر دموکراسی، برای حفظ آرمان. آزادی و پیشبرد آن … باید زمینه های رشد و توسعه نظام سرمایه داری فراهم شده و از بسط قدرت دولت. در مناسبات ….. توکویل معتقد بود که «آمریکا طبقه اشراف ندارد که بتواند.

ارتباط تنگانگ این مکتب با سرمایه داری، موجب می شود تا اندیشه انباشت ثروت و نفی … ارتبط لیبرالیسم با با سرمایه داری با وسعت و عمق خود، حتی در مواردی موجب … گرایانه و خورد گرایانه لیبرالی، شامل کلیه افراد بشر نبوده، و تنها گروه اشراف و …

برچسب‌ها:, , ,