REFT

به خاطر آگاهی، صبوری و موقع شناسی مردم سر تعظیم فرود می آورم

روحانی: به خاطر آگاهی، صبوری و موقع شناسی مردم سر تعظیم فرود می آورم. امروز نوبت مسئولان است. رئیس جمهور با قدردانی از اجتماعات عظیم و خودجوش …

رییس جمهور در جلسه هیات دولت: به خاطر آگاهی، صبوری و موقع شناسی مردم سر تعظیم فرود می آورم.

رئیس جمهور گفت: امروز می خواهم از ملت بزرگ و هوشیار ایران تشکر و سپاسگزاری کنم و به خاطر آگاهی، صبوری و موقع شناسی مردم سر تعظیم فرود …

رییس جمهور گفت: امروز می …

خودکفایی در تامین انرژی و کمک به اقشار نیازمند، دو هدف اصلی طرح اصلاح … کرد که به خاطر آگاهی، صبوری و موقع شناسی مردم سر تعظیم فرود می آورم.

خودکفایی در تأمین انرژی و کمک به اقشار نیازمند، دو هدف اصلی طرح اصلاح … کرد که به خاطر آگاهی، صبوری و موقع شناسی مردم سر تعظیم فرود می‌آورم.

روحانی: به خاطر صبوری و موقع شناسی مردم سر تعظیم فرود می آورم / همواره باید … امروز می خواهم از ملت بزرگ و هوشیار ایران تشکر و سپاسگزاری کنم و به خاطر آگاهی، …

روحانی: به خاطر صبوری و موقع شناسی مردم سر تعظیم فرود می آورم / همواره باید برای شنیدن نقد ها و نظرات مردم گوش شنوا داشته باشیم / یک جمع کوچک، …

به خاطر آگاهی، صبوری و موقع شناسی مردم سر تعظیم فرود می آورم. یک جمع کوچک، ضد وطن و منافع ملی اقدام کردند. همواره باید برای شنیدن نقدها و نظرات مردم گوش شنوا …

رهبر معظم انقلاب با بیانات حکیمانه مردم را راهنمایی و واقعیت‌ها را تبیین کردند. … به خاطر آگاهی، صبوری و موقع شناسی مردم سر تعظیم فرود می آورم.

روحانی: به خاطر صبوری مردم سر تعظیم فرود می‌آورم/ یک جمع کوچک، ضد وطن … کنم و به خاطر آگاهی، صبوری و موقع شناسی مردم سر تعظیم فرود بیاورم.

رئیس جمهور با قدردانی از هوشیاری ملت بزرگ ایران گفت: مردم ایران از آزمون تاریخی … از ملت بزرگ و هوشیار ایران به خاطر آگاهی و صبوری و همچنین موقعیت شناسی تشکر و سپاسگزاری می‌کنم و در مقابل آنان سر تعظیم فرود می‌آورم. … شد که عدد این افراد چه مقدار بوده و این خوب است که در موقع مناسب برای مردم توضیح داده شود …

رسانه های منتسب به جریان اصولگرا آورده اند: در ادامه برگزاری تجمعات … تأکید کرد که به خاطر آگاهی، صبوری و موقع شناسی مردم سر تعظیم فرود می‌آورم.

همواره باید برای شنیدن نقد‌ها و نظرات مردم گوش شنوا داشته باشیم / یک جمع کوچک، … به خاطر آگاهی، صبوری و موقع شناسی مردم سر تعظیم فرود می آورم.

حسن روحانی در جلسه هیات دولت گفت: مردم ایران از یک آزمون تاریخی دیگر سربلند … به خاطر آگاهی، صبوری و موقع شناسی مردم سر تعظیم فرود می آورم.

اندونزی پایتخت خود را به یک جزیره خلوت منتقل می‌کند … ایران است/ به خاطر آگاهی، صبوری و موقع شناسی مردم سر تعظیم فرود می آورم/ یک جمع کوچک، …

طاهری: فقط برای طلا به قزاقستان می‌روم/ مسیر سختی را برای رسیدن به … ایران است/ به خاطر آگاهی، صبوری و موقع شناسی مردم سر تعظیم فرود می آورم/ …

وزیر راه و شهرسازی اعتقاد دارد هیچ كجای جهان شركت مخابرات خود را به عنوان دفع شر رد نمی‌كند … و معارفه سرپرست جدید هما، حلم و صبوری پرورش را عامل تداوم فعالیت‌های هما در … روحانی: بخاطر آگاهی و موقع شناسی مردم سرتعظیم فرود می آورم …

رئیس جمهور: مردم ایران از آزمون تاریخی دیگری سربلند بیرون آمدند و نشان دادند که با همه … از ملت بزرگ و هوشیار ایران به خاطر آگاهی و صبوری و همچنین موقعیت شناسی تشکر و سپاسگزاری می‌کنم و در مقابل آنان سر تعظیم فرود می‌آورم. … که عدد این افراد چه مقدار بوده و این خوب است که در موقع مناسب برای مردم توضیح داده شود …

رئیس جمهور گفت: در تاریخ ۲۷ آبان مبلغ یارانه معیشتی به حساب حدود هشت … روحانی افزود: پس از پایان این ماجرا نیز، کسانی که موظف به آگاهی مردم هستند … روحانی گفت: امروز از ملت بزرگ و هوشیار ایران به خاطر آگاهی و صبوری و همچنین موقعیت شناسی تشکر و سپاسگزاری می‌کنم و در مقابل آنان سر تعظیم فرود می‌آورم.

روحانی افزود: پس از پایان این ماجرا نیز، کسانی که موظف به آگاهی مردم هستند … افراد چه مقدار بوده و این خوب است که در موقع مناسب برای مردم توضیح داده شود و … روحانی گفت: امروز از ملت بزرگ و هوشیار ایران به خاطر آگاهی و صبوری و همچنین موقعیت شناسی تشکر و سپاسگزاری می‌کنم و در مقابل آنان سر تعظیم فرود می‌آورم.

به خاطر آگاهی، صبوری و موقع شناسی مردم سر تعظیم فرود می آورم. یک جمع کوچک، ضد وطن و منافع ملی اقدام کردند. همواره باید برای شنیدن نقدها و نظرات …

روحانی: همواره باید برای شنیدن نقد‌ها و نظرات مردم گوش شنوا داشته باشیم . یک جمع … به خاطر آگاهی، صبوری و موقع شناسی مردم سر تعظیم فرود می آورم.

روحانی گفت:رهبر معظم انقلاب با بیانات حکیمانه مردم را راهنمایی و واقعیت ها را … به خاطر آگاهی، صبوری و موقع شناسی مردم سر تعظیم فرود می آورم.

حسن روحانی در جلسه هیات دولت گفت: مردم ایران از یک آزمون تاریخی دیگر سربلند … به خاطر آگاهی، صبوری و موقع شناسی مردم سر تعظیم فرود می آورم.

به خاطر آگاهی، صبوری و موقع شناسی مردم سر تعظیم فرود می آورم یک جمع کوچک، ضد وطن و منافع ملی اقدام کردند همواره باید برای شنیدن نقدها و نظرات مردم گوش شنوا …

برچسب‌ها:, , , ,