REFT

درباره ی ادیان ها بیشتر بدانید (قرآن تورات انجیل زرتشت)

سایه ی سیاه قسمت چهارم به نام کسی که از هیچی همه چیز را افرید به نام کسی که اولین سازنده هست.

درباره ی ادیان ها بیشتر بدانید (قرآن تورات انجیل زرتشت). سایه ی سیاه منتشر شده در تاریخ ۱ آذر ۱۳۹۸. سایه ی سیاه قسمت چهارم به نام کسی که از هیچی همه چیز را افرید …

درباره ی ادیان ها بیشتر بدانید (قرآن تورات انجیل زرتشت). سایه ی سیاه قسمت چهارم به نام کسی که از هیچی همه چیز را افرید به نام کسی که اولین …

سایه ی سیاه قسمت چهارم به نام کسی که از هیچی همه چیز را افرید به نام کسی که اولین سازنده هست.

ویدیو سایه ی سیاه قسمت چهارم به نام کسی که از هیچی همه چیز را افرید به نام کسی که اولین سازنده هست از کانال سایه ی سیاه کتاب های ادیان تورات انجیل قرآن, ادیان, …

سایه ی سیاه قسمت چهارمبه نام کسی که از هیچی همه چیز را افرید به نام کسی که اولین … درباره ی ادیان ها بیشتر بدانید (قرآن تورات انجیل زرتشت) …

منبع: پژوهشهای قرآنی 1381 شماره 31 ویژه نامه قرآن و ادیان و فرهنگها … این امر دست کم درباره ادیان بزرگ، پذیرفته شده است. …. و کسانی که یهودی شدند و صابئی ها و مسیحیان و زرتشتیان و کسانی که شرک ورزیدند، البته …. خداوند تورات و انجیل را نازل کرد و اهل هر کدام از این دو کتاب را فرمان داد تا به آنچه که در آن دو کتاب آمده است حکم کنند.

بنابر آیات قرآن، تحریف در تورات و انجیل، هر سه نوع را شامل می‌شود. … گرچه بیشتر آیات تحریف، خطاب به یهودیان می‌باشد، اما با این حال آیات ناظر به تحریف … قرآن کریم درباره این نوع از تحریف می‌فرماید: «آیا انتظار دارید به [آئین] شما …. انجیل باید به آن چه خدا در آن نازل کرده عمل کنند”؛ از طرف دیگر اناجیل موجود سال ها ….. بیشتر بدانید …

. داﻧﺸﻴﺎر ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم ﻗﺮآن و ﺣﺪﻳﺚ داﻧﺸﮕﺎه … ادﯾﺎن زرﺗﺸﺖ، ﯾﻬﻮد، ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ و اﺳﻼم ﻣﯿﺰان اﻧﻌﮑﺎس اﺻﻞ اﯾﻦ آﻣﻮزه ي ﺿﺮوري ادﯾ ….. ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ درﺑﺎره ﺑﻬﺸﺖ و ﺟﻬـﻨﻢ …. اﻧﺠﯿﻞ ﻣﺘﻲ،. ٢٢. : ٢٣. ). ﺷﻮﻣﺮوﻧﻲ هﺎ ﯾﺎ ﺳـﺎﻣﺮه اي هـﺎ هـﻢ ﻣﻨﮑـﺮ. اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ ﻣﺮدﮔﺎن ﺑﻮدﻧﺪ و …

افزون بر آن زرتشتیان اتفاق نظر دارند كه اوستا در اصل بسیار بزرگتر از اوستاى كنونى بوده است. … مسیحیان بر این باورند كه حضرت عیسی كتاب آسمانی نداشت و انجیل ها و … حوزه ی احكام و اعتقادات وجود دارد كه علاقمندان برای كسب اطلاعات بیشتر … تورات كتاب مقدس یهودیان و انجیل نیز كتابی است كه مسیحیان در كنار …

نخستین دین بر اساس آنچه در قرآن، (معجزه محمد) و همچنین تورات و انجیل آمده، یکتاپرستی بوده‌است که آدم نخستین پیامبر و انسان روی زمین، بر این دین بوده‌است.

در نظر پیروان ادیان سامی (شامل یهودیت و مسیحیت و اسلام) وی از پیامبران بزرگ است و مطابق … بنا به روایت تورات و قرآن، مادر موسی او را در سبدی انداخته به رود نیل سپرد و همسر فرعون آسیه … بسیاری از تاریخدان ها به وجود تاریخی او شک دارند … بیشتر دانش‌پژوهان با مصری بودن این نام موافقند و معتقدند که ریشه عبری تفسیر بعدی است.

بیشتر زرتشتیان بر این عقیدهاند که مطابق متون مقدس اوستا‍، فرد یا افرادی در ….. جالب توجه اینکه مطالبی که قرآن کریم، پیرامون ظهور منجی از زبور نقل کرده، در … علاوه بر ذکر (تورات) در «زبور» نیز نوشتیم، بندگان صالح من وارث زمین خواهند شد. … در انجیل یوحنّا (بندهای 12ـ17) نویدهای جالب و جامعی درباره منجی و موعود آخرالزمان دارد.

ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻣﺎ ﻃﺒﻖ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﻠﻪ ﺯﺭﺗﺸﺖ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﯾﻦ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺯﺭﺗﺸﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ. … امیدوارم نفرمایند ترجمه آنها را بخوانید، چون قرآن و تورات و انجیل را هم که به صورت ترجمه در دست داریم و بنده …

نهم، بررسی قرآن در رابطه با انجیل. … بدون تورات و افسانه ها و اسطوره های عبری تنظیم قرآن ناممکن است. …. خدایی یا اعتقاد به «شیطان» در دین یهود ریشه زرتشتی و ایرانی دارد. … فراتر از آنچه در باره ادیان دیگر می توان ادعا نمود، باید اعلام کرد میراث … قرآن می گوید ماجرای قوم نوح را تکذیب نکنید و بدانید در کشتی نوح …

میخواستم درباره دین بهتر تحقیق کنم فقط بفرمایید من که شیعه ام از چه دینی شروع به تحقیق کنم؟ اول از اسلام شروع کنم یا از یهود و مسیحیت و زرتشت و ادیان هندی و. … قرآن در حوزه مسائل علمی؛ در حالی که عهد قدیم (تورات) و عهد جدید (انجیل) نسبت به …. ملت ها و جلوگیری از تجاوز زورمندان و توانگران و برابری و برادری انسان ها بدانیم؛ باید …

قرآن کریم این حکم الهی را به نحو مطلوب، تبیین و سیره ی قرآنی معصومین(ع)، آن را به بهترین … مسیحیت در احکام فقهی خود تابع تورات بوده اما با تغییر آرا، به نسخ اکثر احکام … اما بیشتر به نظر مى رسد که منظور پوششى است که از روسرى بزرگتر و از چادر … در آیین زرتشت، یهود، مسیحیت و اسلام ، حجاب بر زنان امری لازم بوده است.

در این ادیان متعدد هرچند برخی از حقایق قابل مشاهده است، ولی شکل کامل حقیقت و توحید … قوانین و مقرراتی است که برای اداره ی امور جامعه ی انسانی و پرورش انسان ها باشد. … در قرآن کریم از دین الاهی با عنوان اسلام یاد شده و درباره ی ثبات و دوام آن براهینی …. و قرآن نمی بود، هرگز نامی از مسیحیت و یهود باقی نمی ماند؛[14] زیرا تورات و انجیل …

مذهبی ، نتوانسته اند در باره مطالب …

وجود ادیان متعدد در هنگام ظهور، از مسئله ها در حوزه فلسفه دین وکلام جدید است. … نظریه های دیگری نیز درباره ی پیدایی پلورالیسم مطرح است(۱۵). … این جمود ونص گرایی افراطی به پشتوانه ی برخی آیات انجیل است، از جمله: …. اساس اسلام، توحید است که بنابر متن قرآن، همه ی پیامبران بشرند وخدا مجرّد ومنزّه از جسم بودن است …

طبق مضمون این آیه، یهودی ها، مسیحی ها، صابئین و مجوس ها نه جزو مؤمنین هستند و نه جزو مشرکان، … با وجود کتاب های تورات و انجیل، همگان اهل کتاب بودن قوم یهود و مسیحیان را به … هم چنین جان بی ناس درباره ی آیین ایرانیان قبل از زرتشت می نویسد: … را از اهل کتاب شمرده اند، زردشت را پیامبر و اوستا را کتاب آسمانی بدانیم.

دانلود کتاب های مقدس عهد عتیق و جدید: تورات و انجیل. آموزش دانلود کتاب‌ها … مجموعه کامل انجیل (دانلود+). رمز ( پسورد ) … کتابهای عهد عتیق (تورات) …. دانلود کتاب برگزیده شدن زرتشت به پیامبری …. درست است که دوره شبهه ها و فتنه ها هست اما اینطور هم نشده امثال تو… بیشتر. …. من این رو با تمام وجودم میگم که همه ی ادیان راستین…

در این نوشتار با ما همراه باشید تا ۹۳ حقیقت جالب درباره‌ی اسلام را بیان کنیم. … بیش‌تر تاریخ‌دانان اتفاق نظر دارند که کریستف کلمب نخستین فردی نبود …. مسلمانان معتقدند قرآن، و تورات و انجیل، بر اساس لوح یا کتیبه‌ای … یهودیت، مسیحیت، و اسلام ـ در تضاد با آیین‌های هندو و بودا ـ ادیان توحیدی …. پربازدیدترین ها.

لازمه شناخت دین های دیگر، آشنا شدن با دیدگاه ها، احساسات و آیین های آن ادیان است. از … البته اگر آنچه را در کتب ملل و نحل درباره ادیان و مذاهب غیر اسلامی آمده متعلق به این حوزه بدانیم، … رونق گرفت در کنار آنها و به حق، ترجمه کتاب هایی درباره ادیان نیز رواج یافت. …. روزگاران، اگر نگوییم بیشتر، دست کم به همان اندازه هموطنان زرتشتی برای …

بخشی از عهد جدید اناجیل اربعه هستند که خود این انجیل ها، تنها بخشی از انجیل های … همچنین در قرآن نیز مطالب روشنی درباره تحریف انجیل و تورات وجود دارد. …. از نظر قرآن کریم، همه ادیان آسمانی در واقع یک دین بیشتر نیستند که “اسلام” است . ….. از کتاب مقدس زرتشتیان هم جز مقداری دعا و مناجات باقی نمانده است ، در حالی که …

طبق مضمون این آیه، یهودی ها، مسیحی ها، صابئین و مجوس‌ها نه جزو مؤمنین هستند و نه … با وجود کتاب‌های تورات و انجیل، همگان اهل کتاب بودن قوم یهود و مسیحیان را به راحتی … [۱۱] هم چنین جان بی ناس درباره‌ی آیین ایرانیان قبل از زرتشت می‌نویسد: … … را از اهل کتاب شمرده‌اند، زردشت را پیامبر و اوستا را کتاب آسمانی بدانیم.

«آنچه نمیخواهند بدانید» با بیش از یک دهه پیشینه. قوانین، امنیت، … فرهنگ واژه ها … پیرامون اسلام و قرآن … سوره مثل قرآن بیاورید! … چرا از سایر ادیان انتقاد نمیکنید؟

دسته نخست، «کفار ذِمّی» هستند که به پیروان ادیان آسمانیِ غیر اسلامی گفته … که‏ آیین زردشتی را یک آیین توحیدی بدانیم، یعنی آیینی بدانیم که در … و صُحُف ابراهیم و تورات موسى و انجیل عیسى و زبور داود باشد که قرآن آن‌ها را …. خبر مرتبطخبرهای بیشتر از این خبرنگار … اشتراکات زرتشت و اسلام درباره ظهور منجی.

برچسب‌ها:,