REFT

دیگه گریه دلو وا نمی کنه قصه های پشت این پنجره ها غمو از دلم جدا نمی کنه

دیگه گریه دلو وا نمیکنه Bm G Em قصه های پشت این پنجره ها … غمو از دلم جدا نمیکنه Bm F#m G Bm قصه ی ماتم من هر چی که بود هر چی که هست Bm F#m G F#m قصه ی …

از غم و غصه برات هر چی بگم بازم کمه. نمی خوام مثل همه گریه کنم. دیگه گریه دلو وا نمی کنه. قصه های پشت این پنجره ها. غمو از دلم جدا نمی کنه. دانلود آهنگ …

… جز گریه بیصدا نبود نمیخوام مثل همه گریه کنم دیگه گریه دل و وا نمیکنه قصه های پشت این پنجره ها غم و از دلم جدا نمیکنه قصهٔ ماتم ما هرچی که بود هرچی که هست قصه ماتم …

همه خنجر توي دست و خنده روي لبشون. توي شب صدايي جز گريهء بي صدا نبود. نمي خوام مثل همه گريه كنم. ديگه گريه دلو وا نمي كنه. قصه هاي پشت اين پنجره ها. غمو از دلم جدا …

وقت خوابه دیگه دیره نمی خوام قصه بگم از غم و غصه برات هر چی بگم بازم کمه نمی خوام مثل همه گریه کنم دیگه گریه دلو وا نمی کنه قصه های پشت این پنجره ها غمو از دلم جدا …

همه خنجر توی دست و خنده روی لبشون توی شب صدایی جز گریه ی بی صدا نبود نمیخوام مثل همه گریه کنم دیگه گریه دلو وا نمیکنه قصه های پشت این پنجره ها غمو از دلم جدا …

ديگه گريه دلو وا نمي كنه قصه های پشت اين پنجره ها غمو از دلم جدا نمی كنه قصه ی ماتم من هر چی كه بود هر چی كه هست قصه ی ماتم قلب خسته ی يه آدمه وقت خوابه.

همه خنجر توی دست و خنده روی لبشون توی شب صدایی جز گریه ی بی صدا نبود نمی خوام مثل همه گریه کنم دیگه گریه دلو وا نمی کنه قصه های پشت این پنجره ها غمو از دلم جدا …

نمی خوام مثل همه گریه کنم دیگه گریه دلو وا نمی کنه قصه های پشت این پنجره ها غمو از دلم جدا نمی کنه قصهء ماتم من هر چی که بود هر چی که هست قصهء ماتم قلب خستهء یه آدمه

همه خنجر توي دست و خنده روي لبشون توی شب صدایی جز گريهء بی صدا نبود نمی خوام مثل همه گريه كنم ديگه گريه دلو وا نمي كنه قصه های پشت اين پنجره ها غمو از دلم جدا نمی …

همه خنجر توی دست و خنده روی لبشون. توی شب صدایی جز گریه ی بی صدا نبود. نمیخوام مثل همه گریه کنم. دیگه گریه دلو وا نمیکنه. قصه های پشت این پنجره ها. غمو از دلم جدا …

Leggi il testo completo دىگه گرىه دلو وا نمىكنه di Googoosh tratto dall’album Googoosh. … دیگه گریه دلو وا نمی کنه. قصه های پشت این پنجره ها. غمو از دلم جدا نمی کنه.

همه خنجر توی دست و خنده روی لبشون توی شب صدایی جز گریهء بی صدا نبود نمی خوام مثل همه گریه كنم دیگه گریه دلو وا نمی كنه قصه های پشت این پنجره ها غمو از دلم جدا نمی …

از غم و غصه، برات هر چی بگم بازم کمه ♫♪نمی خوام مثل،همه گریه کنم♫♪ دیگه گریه، دلو وا نمی کنه ♫♪قصه های پشت، این پنجره ها♫♪ غمو از دلم، جدا نمی …

همه خنجر توي دست و خنده روي لبشون توي شب صدايي جز گريه ي بي صدا نبود نمي خوام مثل همه گريه كنم ديگه گريه دلو وا نمي كنه قصه هاي پشت اين پنجره ها غمو از دلم جدا …

تو شب صدايي جز گريه ي بي صدا نبود. نمي خوام مثل همه گريه كنم. ديگه گريه دل و وا نمي كنه. قصه هاي پشت اين پنجره ها. غم و از دلم جدا نمي كنه. قصه ي ماتم من هر چي كه بود …

همه خنجر توي دست و خنده روي لبشون. توی شب صدایی جز گريهء بی صدا نبود نمی خوام مثل همه گريه كنم. ديگه گريه دلو وا نمي كنه. قصه های پشت اين پنجره ها. غمو از دلم جدا …

نمی خوام مثل همه گریه کنم دیگه گریه دلو وا نمی کنه قصه های پشت این پنجره ها غمو از دلم جدا نمی کنه … قصهء ماتم من هر چی که بود هر چی که هست قصهء ماتم قلب خستهء یه آدمه

همه خنجر توي دست و خنده روي لبشون توي شب صدايي جز گريه ي بي صدا نبود نمي خوام مثل همه گريه كنم ديگه گريه دلو وا نمي كنه قصه هاي پشت اين پنجره ها غمو از دلم جدا …

زندگي با آدماش براي من يك قصه بود. توي اين قصه كسي با كسي … نمي خوام مثل همه گريه كنم. ديگه گريه دل و وا نمي كنه. قصه هاي پشت اين پنجره ها. غم و از دلم جدا نمي كنه.

وقت خوابه دیگه دیره نمی خوام قصه بگم از غم و غصه برات هر چی بگم بازم کمه نمی خوام مثل همه گریه کنم دیگه گریه دلو وا نمی کنه قصه های پشت این پنجره ها غمو از دلم جدا …

همه خنجر توی دست و خنده روی لبشون توی شب صدایی جز گریهء بی صدا نبود. نمی خوام مثل همه گریه کنم دیگه گریه دلو وا نمی کنه قصه های پشت این پنجره ها غمو از دلم جدا …

نمیخوام مثل همه گریه کنم … دیگه گريه دلو وا نمیکنه. Bm G Em. قصه های پشت این پنجره ها … غمو از دلم جدا نميکنه. Bm F#m G F#m Bm F#m G Bm. قصه ي ماتم من هر چی …

خسته و در به در شهر غمم شبم از هر چي شبه سياهتره زندگي زندون سرد كينه هاست رو دلم … رو دلم زخم هزار تا خنجره … من مي خوام مثل همه گريه كنم، ولي گريه دل و وا نمي كن قصه هاي پشت اين پنجره ها، غم و از دلم جدا نمي كن … وقت خوابه ديگه ديره نمي خوام قصه بگم

توی شب صدایی جز گریه ی بی صدا نبود. نمی خوام مثل همه گریه کنم. دیگه گریه دل و وا نمی کنه. قصه های پشت این پنجره ها. غم و از دلم جدا نمی کنه. قصه ی …

توی شب صدایی جز گریهء بی صدا نبود. نمی خوام مثل همه گریه کنم دیگه گریه دلو وا نمی کنه قصه های پشت این پنجره ها غمو از دلم جدا گوگوش نمی کنه. قصهء ماتم من هر چی …

همه خنجر توی دست و خنده روی لبشون توی شب صدایی جز گریه ی بی صدا نبود نمی خوام مثل همه گریه کنم دیگه گریه دلو وا نمی کنه قصه های پشت این پنجره ها غمو از دلم جدا …

برچسب‌ها:, , , ,