REFT

رئیس قوه قضائیه: مجازات سختی در انتظار ناامن کنندگان جامعه است

رئیس قوه قضاییه تأکید کرد: مجازات سختی در انتظار کسانی است که از … که در روزهای اخیر از فضا و از دغدغه مردم سوءاستفاده و در جامعه اغتشاش و ناامنی کردند، …. تلقی کنند و این مجموعه می‌تواند به عنوان دستگاه اعلام کننده فساد باشد و …

رئیس قوه قضاییه تأکید کرد: مجازات سختی در انتظار کسانی است که از خواسته مردم سوءاستفاده کرده و ضمن ایجاد ناامنی اموال عمومی و مردم را تخریب …

مجازات سختی در انتظار ناامن کنندگان جامعه است / اجازه نمی‌دهیم امنیت … رئیس قوه قضاییه بیان کرد: نقش دانشجوی بسیجی و جوانان برومند در طول ۴۰ …

رئیس قوه قضاییه: مجازات سختی در انتظار ناامن کنندگان جامعه است رئیس قوه قضاییه با تاکید بر برخورد دستگاه قضایی با ترک فعلها و اقدامات …

رئیس قوه قضائیه: مجازات سختی در انتظار اغتشاشگران است … با سوء استفاده از فضای دغدغه و خواسته‌های مردم در جامعه اغتشاش و ناامنی ایجاد کردند و … فضاسازی و جامعه را به دوقطبی تبدیل کند، همچنین به هیچ عنوان ملامت ملامت کنندگان …

رئیس قوه قضائیه: کسانیکه با سوءاستفاده از فضای دغدغه و خواسته های مردم، اغتشاش و ناامنی ایجاد کردند، بدانند مجازات سختی در انتظارشان خواهد بود.

رئیس قوه قضاییه: مجازات سختی در انتظار ناامن کنندگان جامعه است. رئیس قوه قضاییه همچنین با اشاره به تصمیم دولت مبنی بر افزایش قیمت بنزین، گفت: براساس …

رئیس قوه قضاییه تأکید کرد: مجازات سختی در انتظار کسانی است که از خواسته مردم سوءاستفاده کرده و ضمن ایجاد ناامنی اموال عمومی و مردم را تخریب …

رئیس قوه قضاییه تاکید کرد، مجازات سختی در انتظار کسانی است که از خواسته مردم سوءاستفاده کرده و ضمن ایجاد ناامنی اموال عمومی و مردم را تخریب …

رئیسی گفت: اجازه نمی‌دهیم امنیت کشور که مهمترین مسئله است دچار اختلال شود.

رئیس قوه قضاییه تأکید کرد: مجازات سختی در انتظار کسانی است که از … که در روزهای اخیر از فضا و از دغدغه مردم سوءاستفاده و در جامعه اغتشاش و ناامنی کردند، …. تلقی کنند و این مجموعه می‌تواند به عنوان دستگاه اعلام کننده فساد باشد و …

رئیس قوه قضائیه گفت: آنهایی که از فضای دغدغه و خواسته‌های مردم سوءاستفاده کردند و در جامعه اغتشاش و ناامنی ایجاد کردند و دل زن … وی گفت: دانشجو چهره‌ای دوستدار و طالب دانش با روحیه دانش افزایی و معرفت افزایی برای خود و جامعه است. … مردم جا دارد، می‌تواند به عنوان یک دستگاه اعلام کننده فساد بهترین مجموعه‌ای باشد که …

رئیس قوه قضائیه گفت: کسانی که در روزهای اخیر از فضا و دغدغه مردم سوءاستفاده کرده و اغتشاش و ناامنی ایجاد کردند، بدانند مجازات سختی در انتظارشان است. … آیت الله رئیسی بیان کرد: این حرکت نیازمند این است که انسان، جامعه و دشمنِ … می‌تواند به عنوان یک دستگاه اعلام کننده فساد بهترین مجموعه‌ای باشد که فساد را …

رئیس قوه قضاییه تأکید کرد: مجازات سختی در انتظار کسانی است که از خواسته مردم سوءاستفاده کرده و ضمن ایجاد ناامنی اموال عمومی و مردم را تخریب …

رئیس قوه قضائیه گفت: کسانی که در روزهای اخیر از فضا و دغدغه مردم سوءاستفاده کرده و اغتشاش و ناامنی ایجاد کردند، بدانند مجازات سختی در انتظارشان است. … اخیر از فضا و از دغدغه مردم سوءاستفاده کرده و در جامعه اغتشاش و ناامنی کردند، دل … جا دارد، می‌تواند به عنوان یک دستگاه اعلام کننده فساد بهترین مجموعه‌ای باشد که …

حجت الاسلام و المسلمین منتظری دادستان کل کشور صبح امروز در راستای تاکیدات رئیس قوه قضاییه مبنی بر کسب اطلاع از وضعیت زندانیان و نظارت بر زندان‌ها از زندان …

امروز خبرگزاری مهر نوشت که رئیسی به عنوان رئیس قوه قضائیه در جلسه مربوط به … به گفته ابطحی، رئیس قوه قضائیه در صورت جلسه سران قوا نوشته است: «به شرط تمهید مقدمات … مجازات سختی در انتظار ناامن کنندگان جامعه است. tick …

امروز خبرگزاری مهر نوشت که رئیسی به عنوان رئیس قوه قضائیه در جلسه مربوط به … به گفته ابطحی، رئیس قوه قضائیه در صورت جلسه سران قوا نوشته است: «به شرط تمهید مقدمات … مجازات سختی در انتظار ناامن کنندگان جامعه است. tick …

… هنری نور برگزار شد. رئیسی: مجازات سختی در انتظار ناامن کنندگان جامعه است … رئیس قوه قضائیه گفت: ما در رابطه با این موضوع سخن ها داریم. چند سال بر اساس قانون …

رئیس قوه قضائیه گفت: کسانی که در روزهای اخیر از فضا و دغدغه مردم سوءاستفاده کرده و اغتشاش و ناامنی ایجاد کردند، بدانند مجازات سختی در انتظارشان است. … اخیر از فضا و از دغدغه مردم سوءاستفاده کرده و در جامعه اغتشاش و ناامنی کردند، دل … جا دارد، می‌تواند به عنوان یک دستگاه اعلام کننده فساد بهترین مجموعه‌ای باشد که …

رئیس قوه قضائیه گفت: کسانی که در روزهای اخیر از فضا و دغدغه مردم سوءاستفاده کرده و اغتشاش و ناامنی ایجاد کردند، بدانند مجازات سختی در انتظارشان است. … اخیر از فضا و از دغدغه مردم سوءاستفاده کرده و در جامعه اغتشاش و ناامنی کردند، دل … جا دارد، می‌تواند به عنوان یک دستگاه اعلام کننده فساد بهترین مجموعه‌ای باشد که …

رئیس قوه قضائیه گفت: آنهایی که از فضای دغدغه و خواسته‌های مردم سوءاستفاده کردند و در جامعه اغتشاش و ناامنی ایجاد کردند و دل زن … آیت الله رئیسی: مجازات سختی در انتظار اغتشاش‌گران و اربابان آنها خواهد بود … بسیجی دارای روحیه ابتکار، خلاقیت، نوآوری و برخوردار از روحیه “ما می‌توانیم” برای پیشرفت امور جامعه است.

رئیس قوه قضائیه: مجازات سختی در انتظار اغتشاش گران است … فضاسازی و جامعه را به دوقطبی تبدیل کند، همچنین به هیچ عنوان ملامت ملامت کنندگان و … با سوء استفاده از فضای دغدغه و خواسته‌های مردم در جامعه اغتشاش و ناامنی ایجاد کردند …

رئیس قوه قضائیه گفت: آنهایی که از فضای دغدغه و خواسته‌های مردم سوءاستفاده کردند و در جامعه اغتشاش و ناامنی ایجاد کردند و دل زن … وی گفت: دانشجو چهره‌ای دوستدار و طالب دانش با روحیه دانش افزایی و معرفت افزایی برای خود و جامعه است. … مردم جا دارد، می‌تواند به عنوان یک دستگاه اعلام کننده فساد بهترین مجموعه‌ای باشد که …

برچسب‌ها:, , ,