REFT

رباعی می خوردن و گرد نیکوان گردیدن

به زانکه بزرق زاهدی ورزیدن.

می خوردن و گرد نیکوان گردیدن به زان که به رزق زاهدی ورزیدن گر عاشق و مست دوزخی خواهد بود پس روی بهشت کس نخواهد دیدن خیام. اشعار خیام نیشابوری.

رباعیات خیام. می خوردن و گرد نیکوان گردیدن · چاپ · ایمیل. می خوردن و گرد نیکوان گردیدن به زانکه بزرق زاهدی ورزیدن گر عاشق و مست دوزخی خواهد بود پس روی بهشت کس …

رباعیات : می خوردن و گرد نیکوان گردیدن.

. تعداد دفعات مشاهده: 84. ارسال.

شعر «می خوردن و گرد نیکوان گردیدن» سروده خیام نیشابوری.

لغتنامه…

می خوردن و گرد نیکوان گردیدن به زانکه به زرق زاهدی ورزیدن! گرعاشق و مست دوزخی خواهد بود پس روی بهشت کس نخواهد دیدن!

می خوردن و گرد نیکوان گردیدن به زانکه بزرق زاهدی ورزیدن گر عاشق و مست دوزخی خواهد بود پس روی بهشت نخواهد دیدن (خیام) رباعیات حکیم خیام نیشابوری محمدعلی …

رباعیات حکیم عمر خیام نیشابوری : می خوردن و گرد نیکوان گردیدن به زانکه بزرق زاهدی ورزیدن گر عاشق و مست دوزخی خواهد بود.

رباعیات حکیم عمر خیام نیشابوری : * می خوردن و گرد نیکوان گردیدن به زانکه بزرق زاهدی ورزیدن گر عاشق و مست دوزخی خواهد بود پس روی بهشت کس نخواهد دیدن * حکیم …

می خوردن و گرد نیکوان گردیدن به زانکه بزرق زاهدی ورزیدن گر عاشق و مست دوزخی خواهد بود پس روی بهشت کس نخواهد دیدن.

می خوردن و گرد نیکوان گردیدن به زان که به زرق زاهدی ورزیدن گر عاشق و مست دوزخی خواهد بود پس روی بهشت کس نخواهد دیدن ***** نتوان دل شاد را به غم فرسودن وقت.

می خوردن و گرد نیکوان گردیدن به زانکه بزرق زاهدی ورزیدن گر عاشق و مست دوزخی خواهد … پیج اصلی حکیم خیام رو حتما دنبال کن اشعار زیبای این شاعر بزرگ در پیج …

03. 111. می خوردن و گرد نیکوان گردیدن به زان که به رزق زاهدی ورزیدن. 16 خرداد 1397. هنری · رباعیات خیام · خیام وشعر · بتول عباسی. بستن.

رباعیات خیام برخیز و بیا … ماییم و می و مطرب و این کنج خراب جان و دل و جام و جامه در رهن شراب فارغ ز امید ….. می خوردن و گرد نیکوان گردیدن به زانکه بزرق زاهدی ورزیدن

اين عقل فضول پيشه را مشتي مي. بر روي زنم چنانکه در خواب کنم. بر مفرش خاک خفتگان مي بينم. در زيرزمين نهفتگان … مي خوردن و گرد نيکوان گرديدن. به زانکه بزرق …

رباعیات خیام از عمر خیام, ‘ … می نوش بماهتاب ای ماه که ماه, بسیار بتابد و نیابد ما را …… می خوردن و گرد نیکوان گردیدن, به زانکه بزرق زاهدی ورزیدن.

برچسب‌ها:, , , ,