REFT

ساناله، فرشی از خاک (کردی)

هر یکشنبه با آرتیکل همراه باشید تصویر و تدوین: …

برنامە آرتیکل برنامەای است بەزبان کردی و در هر قسمت بە موضوع و سوژه جالبی پرداخته می … همراه باشید تصویر و تدوین: ریبوار محمودپور ساناله، فرشی از خاک کردی.

آهمگ خیلی خاص نازنی…چها کردی. … ریمیکس خرابش کردی از فرزاد فرزین. 11 ساعت پیش. 49:44 … ساناله، فرشی از خاک کردی. 19 ساعت پیش. 02:16 …

1 دقیقه قبل. 04:56. ساناله، فرشی از خاک کردی. 1 دقیقه قبل. 02:36 …. 11 دقیقه پیش. 02:20. کشت بدون خاک زعفران توسط محققان دانشگاه زابل. 11 دقیقه …

او همچنین طنز های زیبا و لطیفی به زبان کردی سروده دیوان تمکین به کوشش استاد فرشید یوسفی به چاپ رسیده است کریم در نوحه ها خون گریه می کند وبا این سیلاب …

ساناله، فرشی از خاک کردی. 1 دقیقه قبل. 02:36 …. کشت بدون خاک زعفران توسط محققان دانشگاه زابل. 11 دقیقه پیش. 00:50 …

ياموش افشار سادقی ب خالیسی کھیلی مس بهاران فرشی یک بامسي …… عراقی از خاك ایران.

کار آرنت با وارونه کردن طرز دریافت فلسفی از سیاست آغاز می شود. به همین …… تنها واقعیتِ موجود را به زیر فرش می سُراند و از چشم دور می کند. هیچ کدام از …… واپسین بازمانده های همگنان و دفن تتمه ی روح آن زیر خاک فراموشی دیگر نیازی به. هیچ »عامل …… یونانی، امری باشد که به صورت دیداری، برای ۴می ساخت؛ خواه حقیقت به سان اله تیای.

برچسب‌ها:, , , ,