REFT

صدها کودتا در سرتاسر جهان ضد موج انقلابیون و آزادی خواهی

و در رأس آنان امریکا این تروریست بالذات دولتی است که سرتاسر جهان را به آتش … در سال 1951 میلادی پدر بزرگش عبدالله به دست یک جوان انقلابی فلسطینی به قتل … کشور عربی است که صهیونیستها تا این اندازه در آن رسماً آزادی عمل دارند تا آنجا که در ….. و فحاشی برنخیزید؛ و به حال این اسلام غریب که پس از صدها سال ستمگری قلدرها و …

ﻫﺎ و اﻫﺪاﻓﺸﺎن ﺑﻪ ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن اﻧﺘﺸـﺎر ﻣـﻲ. ﻳﺎﺑـﺪ … اﻧﻘﻼب ﺑﺎ ﻛﻮدﺗﺎ ﻛﻪ دﺳﺘﻪ …. ﺧﻮاﻫﻲ، آزادي و ﺑﺮاﺑﺮي، ﻣـﺮدم … ﺿﺪ. ﭘﺎدﺷﺎﻫﻲ. و ﻳﺎ. ﺿـﺪ اﺳـﺘﻌﻤﺎري. ) ﻧﻴـﺰ ﺗﻌﻠـﻖ. داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﻮج اﻧﻘﻼﺑﻲ ﻣﻲ. ﺗﻮاﻧﺪ داراي ﻳﻚ اﻧﻘﻼب ﻣﺤﻮري ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮي از ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻈﺎم. ﺑﻴﻦ …… ﺸﻮﻳﻜﻲ ﺻﺪﻫﺎ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺮدم روي زﻣـﻴﻦ را.

شروع موج بیداری اسلامی در سال ۲۰۱۱ تأثیرات خود را در سرزمین کهن مصر برجای … در جهان عرب مشهور است که «اگر مصر عطسه کند، تمام جهان عرب سرما می‌خورد» … این کودتای نظامیان باعث شد تا انقلاب مصر به‌نوعی به نقطه‌ی صفر برگردد و …

از اواخر سال ۵۶ و بویژه اوائل سال ۵۷ جنبش آزادیخواهی به انقلاب خیابانی انجامید. … در سال ۵۷، جنبش انقلابی با شعار “مرگ بر شاه” یک “سر” شاخص یافت و آن آیت الله … شاه در تمام سالهای پس از کودتای ۲۸ مرداد جلوی فعالیت هر گروه و سازمان …. از سر و سامان دادن به ارتش و خوابیدن موج انقلابی، دست به دستگیری هائی بزند …

جنبش ها و جریان های مبارزه برای آزادی خواهی و استقلال قرار داده است. نشانه های این. اثرگذاری، از همان …. و مسلمانان سراسر جهان از ثمره آن که همانا اوج. متعدد … طراحی کودتای نوژه، تحریک عراق به آغاز جنگ با ایران و همراهی با این کشور در طول. ۱۳۹ … و ماهیت حرکتهای انقلابی در جهان اسلام که بسیاری از آنها در گذشته کمونیستی بودند یا. به شوروی …

عبدالاله رستاخیز در ۲۹ حوت ۱۳۲۶ در هرات چشم به جهان گشود. … در سال ۱۳۴۷ استبداد شاهی بار دیگر اوج گرفت و موج سرکوب خیزش‌های مردمگرا شدت یافت. … سرانجام با کودتای ۷ ثور ۱۳۵۷، عبدالاله رستاخیز همانند صدها مبارز ضد دولت به دور … اکنون به چاپ نرسیده‌اند اما تاریخ آزادی‌خواهی افغانستان نقش برازنده و انقلابی رستاخیز را هم در عرصه …

در سال ۱۹۲۲ شهر مرسین ترکیه از اشغال نیروهای فرانسوی آزاد شد. …. تا بیشتر اقوام منطقه به این جنبش آزادیخواهی پیوستند و اتحاد این گروهها ….. فرمان میخائیل گورباچف به جمهوری آذربایجان حمله کرده و صدها تن از مردم …… ضد جنگ در تاریخ، میلیون‌ها نفر در بیش از ۸۰۰شهر در سراسر جهان علیه اشغال عراق راهپیمایی کردند.

در این نظام که نه آزادی های سیاسی تحمل می شود و نه آزادی های فردی و اجتماعی … خانم مسیح علی نژاد کودتایی که شهرت جهانی دارد، صدها سند و کتاب در سراسر جهان درباره … اگر خمینی توانست بر امواج اعتراضات مردم سوار شود و به ایران بازگردد قبل از … وقتی نظام سلطنتی از میان رفته باشد، مشروطه خواهی نیز دیگر معنا ندارد.

موسوی در کتاب کودتا و ضد کودتا می نویسد: کودتاهای جهان با طرح و پول کشورهای …… (29) با فرار شاه، در سراسر كشور تظاهرات‌ عمومی‌ برپا شده‌ و مجسمه‌های‌ شاه‌ و پدرش‌ به‌ …… ملي و وقوع كودتاي 28 مرداد 1332، محصول فعاليتهاي جاسوسي افراد يادشده و صدها ….. و سرخوردگی شد، اما شعله ی آزادی خواهی، سرفرازی طلبی و تمنای استقلال و عظمت، در دل …

شما نگاه کنید امروز در سرتاسر کشورهای غربی و کسانی که تحت تأثیر آنها هستند، ….. باشد که اسلام ناب را مطرح کنیم، اسلامِ طرف‌دار مظلوم و ضدّ ظالم را در دنیا مطرح کنیم. ….. گزیده بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی امروز در دیدار صدها نفر از مسئولان و …… اقتصادی جهان متأثر خواهد بود و از طرف دیگر نظام اسلامی، به دلیل استقلال خواهی و عزت …

پس از کودتای شوم ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ ادیب برومند از طریق عضویت در حزب ایران به …. تا آنجا که در ماه‌های اخیر شاهد صدها اعتصاب و اعتراض کارگری در کارخانجات در سراسر کشور … جبهه ملی ایران حادثهٔ انفجار در معدن ذغال سنگ آزاد شهر و کشته شدن ده‌ها تن از …… مبارزات ضد استعماری مصدق در سطح جهان تأثیر گذار شد و جنبش عدم …

بر اساس بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی راه غلبه بر ضد ارزش‌ها و این پلشتی … و به میدان آمدن جوانان تازه نفس و شجاع، انقلابی، باانگیزه، با برنامه، با روحیه، نترس و. … در جهان در تاریخ معاصر بر محور دین و معنویت و اسلام خواهی، آزادی و مردم سالاری … به رغم همه دشمنی ها، تهدید ها، تحریم ها، تحمیل جنگ، کودتا، جاسوسی، ترور، و …

اما کودتای 28 مرداد چه نشانی از آزادی داشت؟ ….. موج سوم، موج انقلاب های ضد استعماری جهان سومی: جنبش های استقلال طلبی در هند و چین و مصر و کره اوج …

در سراسر جهان عرب اقلیت‌های غیرعرب هم وجود دارند و میلیون‌ها نفر از … آشپزی عربی یکی از مکتب‌های آشپزی جهان است و غذاهایی مثل فلافل، حمص و …

(۹تیر ۱۳۸۲) صدها تن از هواداران مقاومت و خانواده‌های …… و نه در زدوبند و عقب‌نشینی از اصول و پرنسیپ‌های انقلابی و آزادی‌خواهی است.

ﺟﺪاﮔﺎﻧـﻪ در ﺳﺮاﺳـﺮ ﺟﻬـﺎن. ،. در … ﺑﻌﻼوه ﻣﻮج ﮔﺴﺘﺮده آن ﻋﻠﯿﻪ ﺷﯿﻌﯿﺎن اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﺷﮑﻞ ﻣﯽ … ﺑﺮ ﺿﺪ ﺟﺎن ﯾﺎ ﻣﺎل ﻋﻤﻮم ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻏﯿﺮ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﯾﺎ ﺑﺨﺸﯽ از آﻧﺎن و ﯾﺎ ﺗﻬﺪﯾـﺪ ﺑـﻪ آن … آزادي. ﻫﺎي اﺳـﺎﺳﯽ ﻣـﺤﺮوم ﺳـﺎﺧﺘﻪ. ،. رواﺑﻂ دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﻓﯽ ﻣﺎ ﺑــﯿﻦ دوﻟـﺖ. ﻫـﺎ را در ﻣــﻌﺮض. ﺧﻄﺮ. ﻗﺮار … ﮐﻮدﺗﺎ. ،. ﺟﻨﮓ و ﻋﻤﻠﯿﺎت ﭼﺮﯾﮑﯽ ﺗﻔﺎوت دارد و. در ﻋﺼﺮ ﺟﺪﯾـﺪ. ،. ﺗﺮورﯾﺴﻢ از ﺗﻬﺪﯾﺪي ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﯿﻦ …… آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺻﺪﻫﺎ ﻫﺰار ﺟﺴﺪ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺷﺪه و ﻣﺘﻼﺷﯽ.

٢_ بحران اقتصادی متعاقبا بحرانهای سیاسی در کشورهای مختلف جهان را به دنبال داشت. … کدام از این نیروها نمی توانند به نیاز این مبارزات که ماهیتی ضد سرمایه داری دارند پاسخ بدهند ….. دوم جنبش آزادیخواهی و سکولار می باشد کە هسته مرکزی این جنبش را جنبش … دستگیری دو رهبر و ۹ تن دیگر ازنمایندگان حزب دمکراتیک خلق ها و کودتا علیه …

ﺻﺤﺮاي ﺗﺮﻛﻤﻦ. ﺣﻴﺪر ﻋﻤﻮاوﻏﻠﻲ. ﭘﺮﭼﻢ ﺳﺮخ. ﻳﺎد ﻳﺎران. ﻋﻠﻴﻪ ﺳﺎزش. ﻣﺸﺖ دﻻوران. ﺳﺮود ﭘﺎرﺗﻴﺰان. اﺳﺘﺎﻟﻴﻨﮕﺮاد. آزادي … ﻣﻮج. اﺟﺎزه. ﻓﺮﻫﺎد. ﻫﻔﺘﻪ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي. ﺟﻤﻌﻪ. (. ﺗﻮي ﻗﺎب ﺧﻴﺲ اﻳﻦ ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎ. ) ﮔﻮﮔﻮش. زن اﻳﺮاﻧﻲ. ﭘﺎﺷﻮ ﭘﺎﺷﻮ. آﺧﺮﻳﻦ ﺧﺒﺮ … ﺎﺛﻴﺮ ﺳﻴﺎﺳﻲ ـ اﺣﺴﺎﺳﻲ ﺷﻌﺮﻫﺎ، ﺗﺮاﻧﻪ ﻫﺎ و ﺳﺮودﻫﺎي اﻧﻘﻼﺑﻲ و اﻋﺘﺮاﺿﻲ …. ﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﻬﻨﻪ اﻧﺪﻳﺶ و ﺿﺪ ﻣﺮدﻣﻲ داﺧﻠﻲ و …. ﻞ ﺑﻪ ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺟﻬﺎن …… ﺧﻮاﻫﻲ دﻳﺪ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ از ﮔﻴﺲ ﻫﺎﻳﻢ ﺻﺪﻫﺎ ﻓﺘﻴﻠﻪ ﻣﻲ ﺳﺎزم.

اين درست است كه جنبش ملي کردن صنعت نفت با كودتاي ننگين 28مرداد سال 1332 … و زندانيان سياسي كه در راه و رسم آزاديخواهي فرزندان رشيدشان هستند، اعلام مي كند. … و درماندة آخوندها مي لرزاند و جهان شاهد اين واقعيت انقلابي است كه در ايران پاييني ها اين …. در سومين روز قيام رژيم آخوندي مذبوحانه تلاش كرد در مشهد يك ضد تظاهرات بزرگ با …

خودخواهان و طاغوتیان،‏‎ ‎‏قرآن کریم را وسیله ای کردند برای حکومتهای ضد قرآنی؛ و …. و در‏‎ ‎‏رأس آنان امریکا این تروریست بالذات دولتی است که سرتاسر جهان را به‏‎ ….. اموال مردم مصادره می شود و آزادی در هر‏‎ ‎‏چیز از ملت سلب شده! … فحاشی‏‎ ‎‏برنخیزید؛ و به حال این اسلام غریب که پس از صدها سال ستمگری قلدرها و‏‎ …… در جریان کودتای 1299 ه .

4: مطبوعات آزاد: خدمت نکردن به …. نمی توان آن موج تحقیر دیگران را دید و خود احساس ناگواری نداشت. …. انترناسیونال 3 و مایه امید صدها میلیون کارگر و زحمتکش سرتاسر جهان کجا و ….. این انقلابی پرولتری در کشوری خرده بورژوائی است.

انگلیسی، حکومت … مصر ، موج جدیدی از اعتراضات علیه دولت انقلابی شکل گرفت که نهایتاً در سوم …

آزادی، مسئولیت، سانسور ـ با نگاهی به سانسور رسانه‌ها در عصر پهلوی …. آرمانِ سربلندی ایران برای همایون در بیرون رفتن از سه جهانِ اسلامی، سوم و خاورمیانه‌ای ….. جنبش ضد جنگ ایرانیان نمی‌باید نقش جنبش جهانی صلح و دمکراسی را در چند ساله پس از …… در پانزده ماهه گذشته هزاران تن در سراسر ایران به زندان و شکنجه افتاده‌اند و صد‌ها تن اعدام و …

خوانین و فئودالها ، فرماندهان ارتش در داخل کردستان که صدها کشته و 4 ورزیده اند و با اقدامات گفتها يم … به دنبال یورش وحشیانه ضمن دفاع از انقلاب مردم ما سراسر جهان ، به ویژه از … بمناسبت ۲۸ مرداد سالروز کودتای جنایتکارانه امپریالیسم امریکا . …. ضد انقلاب داخلی که تمامی عرصهها و نیروهای ضد امپریالیست و انقلابی از خود بروز داده.

در کتاب «مانیفست جمهوری خواهی» طرح جایگزینی جمهوری تمام عیار … و حتی «جمهوری اسلامی» را از شعار تاریخی و انقلابی مردم ایران حذف کرد.

همين واقعه مشروطيت را مي‏توان با حوادث مشابه چه در داخل كشور و چه در سطح جهان و ….. بود، در عصر پايان به معني تماميت تفكر غربي، بايد به سراسر جهات تسري يابد و جهان …… ذات و ماهيت آزادي و آزادي‏خواهي دوره جديد در آزادي از خدايان گذشته و بالاخص آزادي از …… موج اول انقلاب بود؛ اما ا ستدلال وي مبني بر همساز كردن نظام سياسي انقلابي ايران …

برچسب‌ها:, , , ,