REFT

چگونه از به هدر رفتن انرژی در ساختمان ها جلوگیری کنیم؟

*با انتخاب بهترین وسیله برقی به افزایش انرژی برق کمک کنیم . * دیوار اتاقها را به رنگ روشن رنگ آمیزی کنید و حباب لامپ ها را تمیز نمایید. … های آن را کنترل کنید تا گرفتگی نداشته و باعث هدر رفتن انرژی نگردد. … چگونه صرفه جویی کنیم ؟ … با کمتر از ۵۰۰ تومان برای هر متر مربع میتوان ساختمان را عایق کرد.

البته انجام این کار در فصل زمستان باعث به هدر رفتن انرژی می‌شود و به هیچ … زمستان در آن را ببندید تا از ورود سرما به داخل خانه‌تان جلوگیری کنید.

در سال‌های اخیر به علت افزایش قیمت سوخت، صرفه جویی در مصرف انرژی به … به کار گیری این روش‌ها در خانه‌ی خود می‌تواند تا حد زیادی از هدر رفتن انرژی جلوگیری کند.

با توجه به سهم بالای مصرف انرژی در ساختمان‌ها و نیز … پنجره‌ها از هدر رفتن انرژی در ساختمان جلوگیری کرد زیرا پنجره‌های معمولی به نسبت …

اکنون بررسی می کنیم که هر خانواده به چه شکل می تواند در مصرف بهینه ی گاز نقش … نباشد حدود 14 درصد انرژی درون ساختمان ها از طریق همین دریچه هدر می شود. … در های مناسب استفاده کنید تا با باز ماندن بیجا باعث هدر رفتن انرژی نشوند .

Wave که به سیستم هوشمند کنترلی ساختمان متصل است، شما …

با توجه به فصل سرما و سرد شدن هوا و زیاد شدن مصرف گاز آیا نگران قبض … تقریباً 30 درصد این انرژی ها در ساختمان به شیوه های متفاوت هدر داده می شود . … شیشه ها تک جداره به دو جداره می توان از هدر رفتن بخش قابل توجهی از این انرژی پیشگیری کرد . … استفاده شود به میزان زیادی می توان از هدر رفت انرژی جلوگیری نمود .

استفاده بهینه و ممانعت از هدر رفتن امکانات امری اساسی در زندگی است. … مصرفی و جلوگیری از اتلاف حرارتی در ساختمان و کاهش مصرف انرژی ‏مورد نیاز آگاهی … به این ترتیب با استفاده از آن، در ساختمان‌ها نیازی به احداث موتورخانه نیست.

هنگام احداث ساختمان از کارگران ساختمانی بخواهید از آب تصفیه شده استفاده نکنند. … باغچه را در شب یا صبح زود آبیاری کنید تا از تبخیرآب جلوگیری شود.

هر زمان که در مصرف انرژی صرفه جویی می کنید، نه تنها پول پس انداز می … سوختن کمتر سوخت های فسیلی به معنی دفع دی اکسید کربن کمتر است … رد کردن هوا از فیلترهای کثیف بیشتر کار کند، انرژی هدر خواهد رفت. … ۱۱٫ با آب بندی کردن و پوشاندن درزها و شکاف های اطراف درها و پنجره ها از اتلاف انرژی جلوگیری کنید.

… امروزه، خانه هوشمند، تبدیل به یکی از مهمترین راهکارهای جلوگیری از هدر رفتن انرژی شده است. …. درنتیجه با هوشمند سازی این سیستم می توانیم از هدردادن انرژی تا حد زیادی جلوگیری کنیم. … معاصر ایران و اتلاف انرژی درساختمان ها ،چهارمین همایش بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان. … چگونه می‌توان صاحب نیروگاه خورشیدی پشت‌بامی شد؟

ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از اﺗﻼف اﻧﺮژي، ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻣﻄﺒﻮع، ﺑﺎﻻﻧﺴﯿﻨﮓ. ﻣﻘﺪﻣﻪ. : ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي در ﭼﻨﺪ دﻫﻪ …. ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ در ﺑﺴﯿﺎري ﮐﺸﻮرﻫﺎ از اﯾﻦ اﻧﺮژي در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده. ﮔﺮدد … ﺗﺮﻣﻮﺳﺘﺎت ﻓﻌﺎل ﮔﺮدﯾﺪه و ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺟﺮﯾﺎن آب از ﺑﻪ ﻫﺪر رﻓﺘﻦ اﻧﺮژي. ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ….. ﭼﮕﻮﻧﻪ آب ﺑﺮﮔﺸﺘﯽ از ﻓﻦ ﮐﻮﯾﻞ ﻫﺎ را دوﺑﺎره ﺳﺮد ﮐﻨﯿﻢ ؟ ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ …

برچسب‌ها:, , , ,