REFT
در این کلیپ در مورد یک عقرب گفته شده که از جهنم میاد بیرون وکار اون پنج دسته ای که توی کلیپ گفته میشه رو میسازه و اونارو میبلعه.

بهشت و جهنم و برپایی قیامت آخر کار انسان است که پس از مرگ مواخذه شده و پاداش اعمال خود را می‌بینند، اما سوالی که این وسط مطرح می‌شود این است که آیا …

قیامت، برزخ، دوزخ، بهشت، وقایع و اماکنی است که برای بسیاری از افراد بخصوص … آیا می‌دانید انسان‌ها در روز قیامت به چه صورت‌هایی محشور میشوند؟ …. بود و قابلیت بقا نداشت؛ بنابراین انسان در بهشت و جهنم با جسم و روحش خواهد بود، امّا …

ساحت قیامت: جهنم یا بهشت. شکل .1. تغییر دستی عقربه های ساعت قیامت بیانگر خطر تهدید نابودی حیات بشر روی کره خاکی است. ساعت. واقعی روز. قیامت.

قرآن كريم براي نشان دادن ويژگي هاي قيامت كه مسلماً آثار تربيتي فوق العاده اي دارد ا زنامهاي گوناگون استفاده مي كند تا ترسيم دقيقي در مجموع آيات از آن روز عظيم و حوادث …

این آیه بدان معناست که در روز قیامت هر ‏انسانی اعمالش را می بیند …. و درحال اشتعال وعذاب خداوند درآتش جهنم ارتباط ‏برقرارمی کند والبته که عذاب الهی …